Gå till innehåll

Juridik

Vi är allmänt praktiserande och bistår klienter inom bl.a. följande rätts- och verksamhetsområden:

  • Brottmål: Försvarare- och målsägandeuppdrag
  • Arvs- och familjerätt: Bouppteckningar, arvsskiften, dödsboförvaltning, testamente och gåvobrev.
  • Fastighets- och entreprenadrätt: Fel i fastighet, konsumententreprenad, hyres- och nyttjanderätt.
  • Mark- och miljörätt: Miljö- och vattenrätt, tillståndsfrågor, strandskydd, plan- och byggrätt samt fastighetsbildning.
  • Affärsjuridik: Kommersiella avtal, bolagsrätt, köp- och fordringsrätt.