Gå till innehåll

Juridik

  • Brottmål och målsägandebiträdeuppdrag
  • Arvs- och familjerätt
  • Försäkringsrätt – Sak – Personskador
  • Fastighets- och entreprenadrätt – Fukt- och mögelskador, fel i fastighet – Hyres-, bolags-, köp- och avtalsrätt