Gå till innehåll

GDPR

Behandling av personuppgifter – information enligt dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

Personuppgifterna kommer att behandlas i Advokatfirma Tihinen AB:s ärenderegister. Uppgifterna behandlas i syfte att administrera klientärenden och kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna behandlas med sekretess. Uppgifterna sparas under tio års tid i enlighet med vägledande regler för god advokatsed. Uppgifter av kommersiell karaktär sparas under fem år från den senaste kontakten. Uppgifterna behövs för att advokatfirman ska kunna åta sig uppdrag och för att genomföra jävs- och penningtvättskontroll.

Vi tillvaratar dina rättigheter till dina personuppgifter. Om du vill veta mer om dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter och Advokatfirma Tihinen AB:s användning är du välkommen att kontakta oss.